Aangifte 2012

Bij de meesten onder u is deze week de blauwe enveloppe van de belastingdienst op de deurmat gevallen of gebeurt dit binnenkort. Moet u nu meteen de aangifte invullen? U kunt ook nog even wachten. Vanaf 1 maart 2013 kunt u ook gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte van de belastingdienst. Bij de digitale aangifte over 2012 worden dit jaar nog meer gegevens vooraf ingevuld door de belastingdienst dan voorheen het geval was. In de aangifte over 2012 worden nu ook de volgende gegevens vooraf ingevuld:

In de aangifte 2012 worden nu ook de volgende gegevens vooraf ingevuld:

 • Bank saldi en spaartegoeden
 • Waarde effectenportefeuilles
 • Leningen en andere schulden
 • Belgische en Duitse pensioenen
 • Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • Buitenlandse spaartegoeden
 • Inkomsten van zorgverleners betaald uit persoonsgebonden budget (PGB)

Evenals vorige jaren worden ook vooraf ingevuld:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum
 • Naam, BSN en geboortedatum van uw echtgenoot of van degene met wie u in heel 2012 samenwoonde
 • De periode van samenwoning of huwelijk in 212
 • Naam, BSN en geboortedatum van uw kind(eren)
 • Loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing
 • Loon Zorgverzekeringswet
 • Pensioen en andere uitkeringen
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze uw hoofdverblijf was
 • Gegevens van uw andere woningen in Nederland (bijvoorbeeld uw vakantiehuis)
 • Ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode
 • Heffingskortingen
 • Ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • Ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • Een deel van de lijfrentepremies
 • Hypotheekgegevens en dividendbelasting

Wellicht heeft de belastingdienst nog niet alle gegevens van u. Controleer deze gegevens in ieder geval goed. Houd u er wel rekening mee dat u vanaf dit jaar geen gegevens meer kunt overnemen uit uw aangifteprogramma van de belastingdienst van vorig jaar.

- -->